Pronájem sálu

Pokud máte zájem o pronájem sálu multifunkčního domu v Tehovci, prosíme o vyplnění Žádosti o konání akce v MFD Tehovec.

Vyplněný formulář nám můžete přinést osobně v úřední hodiny Obecního úřadu v Tehovci, popř. zaslat e-mailem na adresu:  ou@tehovec.cz

 

Ceník k pronájmu sálu s kapacitou 120 osob (ceny včetně DPH):

1) Pronájem sálu na 1 den pro soukromé akce občanů s trvalým bydlištěm v Tehovci – 1 000 Kč

2) Pronájem sálu na 1 den pro soukromé akce občanů s trvalým bydlištěm mimo obec Tehovec – 2 000 Kč

3) Pronájem sálu na 1 den pro firemní účely – 3 000 Kč

4) Zapůjčení aparatury 1 den – 1 000 Kč

5) Pravidelné pronájmy pro kulturní a sportovní aktivity pro občany – 200 Kč za 1 hodinu

6) Zdarma  se zapůjčuje sál Mateřské škole Tehovec a spolkům působícím na území obce Tehovec

Záchranný kruh

string(63) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:partneri""