Územní plán

Stávající platný územní plán obce Tehovec je k dispozici na OÚ.

 

Nový územní plán Tehovce

Územní plán – návrh zadání (říjen 2016)

Schválený návrh zadání územního plánu obce Tehovec (schváleno 20. prosince 2016)

Dokumenty pro společné jednání o návrhu Územního plánu Tehovec se uskuteční dne 25. 10. 2017 v 10.00 hodin v MěÚ Říčany:

Textová část

Odůvodně ÚP Tehovec

Výrok ÚP Tehovec

Výkresová část

Výkres ZČÚ

Hlavní výkres

Výkres VPS

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres záboru

----------------------------------------------------------------------------------

Místní zastavovací podmínky pro stavbu RD v obci Tehovec

-----------------------------------------------------------------------------------

 

1. změna územního plánu obce Tehovec

Grafická část 1.změny územního plánu obce Tehovec

Lokalita 1 a 2 - studie

Lokalita 3, 4 a 5 - studie

Podklady pro veřejné projednání 1.změny územního plánu obce Tehovec budou k dispozici níže na těchto odkazech:

Návrh 1. změna ÚP obce Tehovec

Odůvodnění 1. změny ÚP obce Tehovec

Výkres č.1

Výkres č. 2¨

Záchranný kruh

string(63) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:partneri""