Vyhlášky - obecně závazné

Obecně závazné vyhlášky

Právě probíhá plnění rubriky informacemi.

Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č./rok Stručný popis OZV Poznámka
2017
Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen na nemovitých věcech Obce Tehovec účinný od 4.10.2017
2016
1/2016

O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Formulář – ohlášení poplatkové povinnosti dle OZV obce Tehovec 1/2016 (o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace)

 

2/2016 Nařízení obce č. 2/2016, o Zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Tehovec
3/2016 O místních poplatcích – sazba poplatky za psy

2015

1/2015 O zrušení obecně závazné vyhlášky 2/2009 a 4/2009
2/2015 Nakládání s odpady
seznam Umístění a seznam nádob na ostatní tříděný odpad
3/2015 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace ruší 1/2016
2014
1/2014 Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
2013
1/2013 Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností
2/2013 Užívání znaku a vlajky obce Tehovec, užívání černé smuteční vlajky
2012
1/2012 Poplatky – komunální odpad doplňuje 2/2011
2011
1/2011 Komunální odpad ruší 0/276/01
2/2011 Poplatek za komunální odpad
3/2011 Místní poplatky mění 3/2016
4/2011 Poplatky – komunální odpad
5/2011 Společný školský obvod pro ZŠ
6/2011 Vymezení veřejného prostranství
7/2011 Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností ruší 1/2013
2010
1/2010 Změna hodnoty výše místního poplatku z využitého lůžka změna OZV 2/2003
2009
1/2009 Stanovení části společného školského obvodu ZŠ
2/2009 Místní poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraného místa v obcu ZRUŠENO
3/2009 Požární řád obce Tehovec
4/2009 Místní poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraného másta v obci změna OZV 2/2009; ZRUŠENO
5/2009 Místní poplatek za psa ZRUŠENO
6/2009 Místní poplatek za psa změna OZV 2/2003
2008
1/2008 Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb tímto se ruší OZV 1/1994
2/2008 Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
3/2008 Poplatek za psy změna OZV 2/2003 ve znění OZV 1/2007
2007
1/2007 Místní poplatky
2/2007 Systém shromažďování a sběr komunálních odpadů v obci
3/2007 Veřejný pořádek
4/2007 Stanovení úhrady vodného a stočného
2006
1/2006 Úhrada vodného a stočného
2/2006 Vyhlášení závatné části územního plánu obce
2005
1/2005 Obecně závazná vyhláška doplnění OZV č. 2/2003
2/2005 Stanovení úhrady vodného a stočného v jednosložkové formě
3/2005 Veřejný pořádek, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci mění a doplňuje 3/2007
2003
1/2003 Místní poplatky
2/2003 Veřejný pořádek a ochrana životního prostředí v obci

 

Záchranný kruh

string(63) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:partneri""