Smlouvy s dodavateli

ROK 2016

Smlouva o dílo – Územní plán Tehovec

Smlouva o dílo – Zkvalitnění komunikací Svažitá, Na Hrázi a Východní

Smlouva o dílo – Dětské hřiště v obci Tehovec

Podlicenční smlouva – Uživatelské oprávnění k Bezpečnostnímu informačnímu systému pro města a obce

Mandátní smlouva – Údržba počítačové sítě a programového vybavení počítačů

----------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2015

Smlouva TZ Therm – zateplení OÚ

----------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2014

BES – ulice K Mýtu

BES – ulice Pražská cesta

BES – chodník Hlavní

Pachtovné

----------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2013

Hrazdíra – osvětlení

----------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2012

Altan Vitek

Remko Solar

----------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2011

Jirák smlouva

Jirák smlouva o dílo

Jirák dodatek

Záchranný kruh

string(63) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:partneri""