Zastupitelstvo obce

JménoFunkce
Ing. Eva Šmoldasová
starostka; životní prostředí; výstavba
Martin Lískovec místostarosta; veřejný pořádek; výstavba
Bc. Lenka Hájková
předsedkyně kulturní komise
MUDr. Nina Trojánková předsedkyně kontrolního výboru
Jiří Šťastný doprava, předseda finančního výboru; výstavba
Martin Hrouda
doprava
Aleš Hořický člen stavební  komise
Pracovní jednání zastupitelstva obce probíhají každé úterý od 19:00hod.
Kontrolní výbor
předsedkyně MUDr. Nina Trojánková
člen Tomáš Chytráček
člen Ing. Tomáš Niederle
Finanční výbor
předseda Jiří Šťastný
členka Dana Bébrová
členka Helena Hroudová
Kulturní komise
předsedkyně Bc. Lenka Hájková
členka Ivana Pokorná
členka Ing. Markéta Chytráčková
členka Andrea Hořická
Stavební komise
předseda Ing. František Miláček
člen Ing. Kamil Alferi
člen Aleš Hořický
Pracovní jednání stavební komise probíhá každý čtvrtek od 17:00hod.

Záchranný kruh

string(63) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:partneri""