Může se vám hodit

Může se Vám hodit

Potřebujete formuláře potřebné k  vyřízení svých záležitostí na MÚ Říčany? Není nutné si je vyzvedávat, můžete si je vytisknout a vyplnit a teprve potom navštívit příslušný odbor. Jsou Vám k dispozici na webových stránkách města Říčany:

Město Říčany – www.ricany.cz v levém sloupci až dole rubrika formuláře a zde dle jednotlivých odborů.

Další užitečné odkazy:

Mikroregion Ladův kraj – www.laduv-kraj.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

Ministerstvo spravedlnosti – www.justice.cz

Ministerstvo životního prostředí – www.env.cz

Ministerstvo financí – www.mfcr.cz

Ministerstvo vnitra – www.mvcr.cz

Veřejná správa on-line - www.mesta.obce.cz

Informace o Jízdních řádech – www.idos.cz

Různé informace pro občany – www.finance.cz

 

Záchranný kruh

string(63) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:partneri""