Děkujeme občanům, kteří s námi uklízeli Tehovec!

Milí občané,

v neděli 22. 4. 2018 proběhla v Tehovci akce na úklid obce s názvem Čistý Ladův kraj v rámci projektu Ukliďme Česko.
Možná vás také překvapí, že se v naší obci sesbíralo velkých 28 pytlů odpadu. Jednalo se zejména o plasty, papíry a plechovky. Výjimkou nebyly ani náhradní díly automobilu. Akce byla ukončena opékáním buřtů.

Všem účastníkům děkujeme za účast a věříme, že se příští rok sejdeme ve větším počtu.

S pozdravem
Obec Tehovec