Popelnice na směsný odpad

Milí občané,

v příštím roce plánujeme spuštění zkušebního provozu svozu tuhého komunálního odpadu dle váhy jednotlivých popelnic.
Popelnice budou označené čipem, který se bude lišit u popelnic plastových a kovových.
Prosíme proto o zpětnou vazbu a do 16. 7. 2018 o nahlášení jakou popelnici využíváte, zda plastovou či kovovou.

Nahlásit můžete telefonicky na tel. číslo 721 864 776, e-mailem na ou@tehovec.cz nebo osobně v úředních hodinách, děkujeme.

 

Obec Tehovec