Autobusová doprava v Tehovci v době II.etapy uzavírky komunikace II/113

Vážení občané,
informujeme vás o zajištění autobusové dopravy ve druhé etapě rekonstrukce  silnice II/113 (Svojetice – Struhařov-Habr). Uzavírka II. etapy začne v úterý 10. 9. 2019 a bude trvat 2 – 3 měsíce.

V Tehovci bude autobusovou dopravu zajišťovat pouze linka 489, jízdní řád naleznete na www.pid.cz a také ho uvádíme zde:  489 a rovněž ještě informace o lince 383, která Tehovcem nebude projíždět. Linka 383 bude jezdit z Říčan na Tehov a dále přes Všestary na Mnichovice. Přestupními  zastávkami  mezi linkami jsou Všestary a Mnichovice, mapka s vyznačenými trasami se nachází zde.

S přátelským pozdravem
OBEC TEHOVEC