Bezpečnostní desatero proti požárům v domácnostech

Vážení občané,
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru nabádá občany k opatrnosti a prevenci v oblasti požárů v domech a bytech.
Zveřejňujeme “Bezpečnostní desatero” zde a prosíme Vás, abyste kontrole Vašich domovů věnovali pozornost.
Děkujeme za spolupráci.

Srdečně zdraví
OBEC TEHOVEC