Čistý Ladův kraj 22. dubna 2018 v Tehovci

Milí občané Tehovce,
zveme vás k realizaci projektu Čistý Ladův kraj v rámci kampaně Ukliďme Česko

který se uskuteční v neděli 22. dubna 2018 od 13.00 do 16.00 hodin v Tehovci.

Všichni dobrovolníci se sejdou ve 13.00 hodin před hasičskou zbrojnicí na návsi v Tehovci, kde dostanou ochranné pracovní pomůcky (rukavice) vč. pytlů a vydají se sbírat odpadky v naší obci.

Pro všechny pracující účastníky je připraveno drobné občerstvení.

Pozvánku naleznete zde.

Věříme, že vám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a přidáte s námi ruku k dílu.

Těšíme se na vás!
Obec Tehovec