Dotace

Smlouvy dotace 2016
Smlouvy Datum podpisu
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 z rozpočtu Středočeského kraje – nákup nového automobilu pro SDH Tehovec 10.08.2016