Dražební vyhláška o elektronické dražbě, LV 243 obec Tehovec

Vážení občané,
oznamujeme vyhlášení elektronické dražby dne  30. 10. 2019 ve 12:00 hod s ukončením nejdříve ve 12:30 a to ve věci nemovitosti zapsané v katastru obce Tehovec,  p. č. St. 446/5 a p.č.  855/35.
Více zde.

Srdečně zdraví
Obec Tehovec