Events: 2017

Program: Kočovné divadlo Rózy Blechové Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady Výstava modelů Antonína Jedličky Soutěže pro děti Komentované vycházky po Hrusicích Výtvarná dílnička www.laduv-kraj.cz