Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Organizační struktura

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad

——————————————————————————————————————–

Obec Tehovec a jeho orgány jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona.

ROK 2017          
Žádost č. 1 Odpověď        
Žádost č. 2 Odpověď        
Žádost č. 3 Odpověď        
Žádost č. 4 Odpověď        
Žádost č. 5 Odpověď        
Žádost č. 6 Odpověď Žádost č. 7 Odpověď Výzva k předložení spisu Odpověď
Rozhodnutí Doložka         
Žádost č. 8 Odpověď        
Žádost č. 9   Odpoveď Stížnost  Odpoveď  Předání spisu   Rozhodnutí
Rozhodnutí  Odpověď        
 Žádost č. 10 Odpověď        
           
ROK 2018           
Žádost č. 1 Odpověď        
ROK 2019          
Žádost č. 1 Odpověď        
Žádost č. 2 Odpověď