Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Organizační struktura

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad

——————————————————————————————————————–

Obec Tehovec a jeho orgány jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona.

ROK 2017
Žádost č. 1 Odpověď
Žádost č. 2 Odpověď
Žádost č. 3 Odpověď
Žádost č. 4 Odpověď
Žádost č. 5 Odpověď
Žádost č. 6 Odpověď Žádost č. 7 Odpověď Výzva k předložení spisu Odpověď
Rozhodnutí Doložka 
Žádost č. 8 Odpověď
Žádost č. 9   Odpoveď Stížnost  Odpoveď  Předání spisu   Rozhodnutí
Rozhodnutí  Odpověď
 Žádost č. 10 Odpověď
ROK 2018 
Žádost č. 1 Odpověď
ROK 2019
Žádost č. 1 Odpověď
Žádost č. 2 Odpověď
Odpověď
Žádost č. 4 Odpověď