Informace – Jak postupovat, pokud naleznete uhynulé zvíře

Vážení občané,
chtěli bychom Vás upozornit, pokud naleznete uhynulé zvíře bez majitele, prosím kontaktujte
Obec Tehovec na tel: 777 530 109, která zajistí bezpečnou asanaci uhynulého zvířete.

V žádném případě se uhynulého zvířete nedotýkejte a nemanipulujte s ním.

Děkujeme za pochopení. Obec Tehovec