Informace o třídění odpadu v Tehovci v roce 2017 – EKO-KOM, a.s.

EKO-KOM, a.s.

V roce 2017 obec Tehovec vytřídila a předala společnosti EKO-KOM k využití 24,086 tun odpadu (v roce 2016 obec vytřídila 10,659 tun odpadu).

Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.

V obci Tehovci jsme dosáhli úsporu, která představuje:

Emise CO2 ekv. 25,080 tun (v roce 2016 – 17,028 tun)

Úspora energie 522 884 MJ (v roce 2016 – 403 794 MJ)

Osvědčení o úspoře emisí z obce Tehovce si můžete prohlédnout zde.

Děkujeme občanům Tehovce za třídění odpadu.