Katastr nemovitostí – přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2018

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
§§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“)
Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona,
v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný,
tzv. neznámý vlastník, týkající se k.ú. Tehovec
Data jsou poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Průvodní dopis naleznete zde.

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2018 naleznete zde.