Krajský úřad Středočeského kraje – veřejná vyhláška

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor Územního plánování a stavebního řádu oznamuje veřejnou vyhláškou

2. vydání aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Veřejnou vyhlášku naleznete zde.