Ladův kraj – oznámení schválení závěrečného účtu

Svazek obcí Ladův kraj oznamuje, že dne 26. 6. 2019 valná hromada č. 1/2019 starostů obcí Ladova kraje schválila závěrečný účet obcí Ladův kraj za rok 2018. Schválený závěrečný účet za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí www.laduv-kraj.cz