LDN na Vojkově

Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově je lůžkovým zdravotnickým zařízením pro léčbu závažných chronických a dlouhodobých onemocnění zejména v oboru vnitřního lékařství a geriatrie. Zaměřuje se na včasnou rehabilitaci pacientů po čerstvě prodělaných centrálních mozkových příhodách a nejrůznějších náročných ortopedických výkonech a dalších vážných stavů. Hospitalizace těchto pacientů vyžaduje zvýšenou péči – zejména intenzivní rehabilitaci, jejímž cílem je snaha o opětovné získání schopnosti pacienta samostatné obsluhy v běžných denních činnostech .

Historie

www: LDN Vojkov