LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí

 

13.5.2019

Závěrečný účet hospodaření LOŠBATES za rok 2018
Rozvaha 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle svazku – Horní náves 6, Louňovice, 251 62 v úředních hodinách (Obecní úřad Louňovice).
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu LOŠBATES k 31. 12. 2018
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle svazku – Horní náves 6, Louňovice, 251 62 v úředních hodinách (Obecní úřad Louňovice).
Příloha č. 5 -LOŠBATES-k 31. 12. 2018
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle svazku – Horní náves 6, Louňovice, 251 62 v úředních hodinách (Obecní úřad Louňovice).

——————————————————————————————————————————————————-

Návrh rozpočtu na rok 2019

Schválený závěrečný účet LOŠBATES, dobrovolného svazku obcí je zveřejněn v elektronické podobě na www.losbates.cz/uredni-deska/.
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle svazku – Horní náves 6, Louňovice, 251 62 v úředních hodinách (Obecní úřad Louňovice).

Střednědobý výhled rozpočtu LOŠBATES, dobrovolného svazku obcí je zveřejněn v elektronické podobě na www.losbates.cz/uredni-deska/.
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle svazku – Horní náves 6, Louňovice, 251 62 v úředních hodinách (Obecní úřad Louňovice).

Schválený rozpočet LOŠBATES, dobrovolného svazku obcí je zveřejněn v elektronické podobě na www.losbates.cz/uredni-deska/.
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle svazku – Horní náves 6, Louňovice, 251 62 v úředních hodinách (Obecní úřad Louňovice).

Rozpočtové opatření č. 1/2018 LOŠBATES, dobrovolného svazku obcí je zveřejněno v elektronické podobě na www.losbates.cz/uredni-deska/.
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle svazku – Horní náves 6, Louňovice, 251 62 v úředních hodinách (Obecní úřad Louňovice).


Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2018-2022.

Návrh rozpočtu na rok 2017

Informace naleznete na www.losbates.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———–