Navýšení provozu v Tehovci a omezení autobusové linky

Vážení občané,

na základě informací společnosti ROPID jsme se dozvěděli, že od 16.8.2019 do 16.12.2019 má probíhat uzavírka komunikace II/113 v úseku Mukařov – Srbín – Svojetice – Struhařov. Rekonstrukce tohoto úseku bude rozdělena do dvou etap, které by měly na sebe navazovat.

I. etapa
I.etapa má být zahájena v pátek 16.8.2019 a končit pravděpodobně 30.8.2019. Bude kompletně uzavřena komunikace II/113 od Mukařova (od Penny Marketu) přes Srbín až do obce Svojetice po křižovatku do Tehovce. Pro Tehovec to znamená značné navýšení dopravy.
Autobusová doprava bude omezena pouze o víkendu 24.8. – 25.8.2019, kdy nebudou projíždět přes zastávku Tehovec náves žádné autobusy. V případě potřeby musí občané dojít na zastávku do Mukařova k prodejně Flip/Enapo.

II_etapa
II.etapa uzavře silnici II/113 cca od Svojetice křižovatka do Tehovce přes celý Struhařov až za Habr, a to zcela a najednou. Dokončeno má být pravděpodobně 16.12.2019.
Autobusová doprava přes zastávku Tehovec Na Návsi nebude zrušena, ale pouze omezena. Detail jízdního řádu pro druhou etapu bude zveřejněn na konci srpna.

Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v obci a poučte o navýšení provozu a bezpečnosti také děti.

 

Srdečně zdraví
OBEC TEHOVEC