Nová lavička pod ořešákem na návsi v Tehovci

Milí občané Tehovce,
na návsi u dětského hřiště je nově umístěna
betonová lavička s vegetační částí,
kterou nám zapůjčili, umístili a osadili květinami občané
B.V. a P.S. z ulice Na Návsi, kterým tímto velmi děkujeme.

Zapojte se i Vy, abychom mohli společnými silami vytvořit Tehovec ještě hezčím.

Děkujeme
Obec Tehovec