Obecně závazná vyhláška 2/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Vážení občané,
na základě veřejného projednání zastupitelstva obce dne 2.9.2019 byla schválena obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ve výši 3.
Bližší informace naleznete přímo ve vyhlášce zde. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

Srdečně zdraví
OBEC TEHOVEC