Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Dobrý den, 
zasíláme vám Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehovec.

Seznam a umístění nádob v Tehovci. 

S pozdravem
Obec Tehovec