OZNÁMENÍ – ČIPOVÁNÍ POPELNIC

Vážení občané,

v pátek 6. 12. 2019 proběhne první kolo čipování odpadových nádob na směsný komunální odpad (dále jen „SKO“) v naší obci.

Prosíme všechny, aby v tento den zpřístupnili tyto nádoby na SKO před svými nemovitostmi a ponechali je tam po celý den.
Pokud si všimnete, že je nádoba již očipovaná, můžete ji sklidit.  Je důležité, aby nádoba stála před nemovitostí, ke které patří, jelikož čip bude spojen s adresou nemovitosti.

V pátek 13.12.2019 budou dočipovány  zbylé nádoby, zejména ty, které nevyhovovaly očipování z důvodu velkého opotřebování . V těchto případech nabízí obecní úřad zprostředkování pořízení nových odpadových nádob za částku 500,- Kč vč. DPH.

Děkujeme za vstřícnost při této akci.

S přátelským pozdravem
Obec Tehovec