Oznámení – dopravní uzavírka Srbín – Mukařov

Milí občané, oznamujeme, že v období 1.11.2017 – 30.11.2017 dojde k úplné uzavírce silnice II.třídy č. II/113 ve směru Srbín – Mukařov v k.ú. Srbín z důvodu rozšíření vozovky silnice a uložení inženýrských sítí (veřejné osvětlení). Provoz ve směru Mukařov – Srbín zůstane zachován.

Objížďka je stanovena přes Tehovec po silnicí III. třídy č. III./11314. Je zapotřebí tedy počítat s nárůstem dopravy přes ulici Bulánka a Hlavní směrem do Mukařova.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti!

S pozdravem Obecní úřad Tehovec.