Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – ASISTENT/KA OBECNÍHO ÚŘADU TEHOVEC

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starostka obce Tehovec vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Asistent/ka obecního úřadu Tehovec

Umístění pracovního místa: Obecní úřad Tehovec, Tehovecká 22, 251 62 Tehovec


Charakteristika pracovní pozice:

Asistent/ka obecního úřadu Tehovec je přímo podřízen/a starostce obce Tehovec.
Pracovní pozice je na zkrácený 4 hodinový úvazek na dobu neurčitou se zkušební dobou (3 měsíce; ve zvláštních případech bude přizpůsobeno dle požadavků Zákoníku práce).
Nástup možný ihned.

Náplň pracovní pozice:

 • Obsluhovat občany v úředních a pokladních hodinách
 • Zodpovídat telefonické a písemné dotazy
 • Vést pokladnu
 • Evidovat došlou a odešlou korespondenci
 • Zakládat vyřízenou korespondenci na příslušná místa
 • Přihlašovat a odhlašovat občany k trvalému pobytu
 • Pracovat v aplikaci Czech point (výpisy z rejstříku trestů, výpisy z katastru nemovitostí, přihlášení a odhlášení občanů k trvalému pobytu)
 • Vidimace a legalizace (ověřování podpisů a pravost listin)
 • Připravovat podklady pro jednání zastupitelstva obce
 • Plnit ostatní úkoly dle zadání nadřízeného v souladu s vedením obce

Požadavky na pracovní pozici:

 • Věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům
 • Trestní bezúhonnost (§4 zákona č. 312/2002 Sb.)
 • Příjemné vystupování v osobním a telefonickém kontaktu s občany a třetími stranami
 • Schopnost samostatně a flexibilně pracovat
 • Psychická odolnost a morální bezúhonnost
 • Minimálně SŠ vzdělání
 • Velmi dobrá uživatelská znalost a dovednost MS Office a internetu
 • Výhodou – zkušenosti v oblasti obecní či státní samosprávy (orientace v zákonech o obcích) a řidičské oprávnění skupiny „B“

Povinné přílohy pro uchazeč-ky/-e v případě nástupu do zaměstnání:

 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení

 • dle nařízení vlády č 564/2006 Sb., příloha č. 3, Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst.3.
 • detail dle dosaženého vzdělání a praxe bude osvětlen při samotném pohovoru.

Váš strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se nabízené pracovní pozice prosím zasílejte do 30.11.2018 na email: starosta@tehovec.cz, případně předejte osobně v úředních hodinách pondělí 13,00 – 16,00 nebo úterý 17,00-19,00.

V Tehovci 5. 11. 2018                                              

Ing. Eva Šmoldasová
starostka obce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení naleznete zde.