Poplatek za psa

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2018

Poplatek za psa platí:

Poplatky jsou:

1 pes                     400,- Kč
2 pes a další        500,- Kč

Občanům pobírající dávky důchodového pojištění, které jsou jediným zdrojem jejich příjmů (nutno doložit rozhodnutí o přiznání důchodu a čestné prohlášení o svém jediném příjmu) je výše poplatku stanovena:

1 pes                     100,- Kč
2 pes a další        200,- Kč


Vážení a milý chovatelé psů,
děkujeme vám, že sbíráte po svém zvířecím mazlíčku psí exkremety a nejste lhostejní k přírodě a svému okolí.
Pytlíky na sběr psích exkrementů vám rádi dáme zdrama na Obecním úřadě v Tehovci.