Připomínka platnosti vyhlášky o spalování suchého rostlinného materiálu a ochraně nočního klidu

Vážení občané,
dovolujeme si připomenout platnost místních obecně závazných vyhlášek č.:
1/2018 ohledně stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů
a
1/2013 ohledně ochraně nočního klidu.

Děkujeme za ohleduplnost vůči spoluobčanům.

Srdečně zdraví
OBEC TEHOVEC