Projekt a navrhovaná opatření v povodí Rokytky

Vážení občané,
zveřejňujeme návrh opatření v rámci studie odtokových poměrů v povodí Rokytky. Pro přehlednou prezentaci byl vytvořen webový portál
https://www.vrv.cz/soprokytka/.  Na webových stránkách se můžete blíže seznámit s projektem, zde získat další informace.
V průběhu listopadu budou obesláni vlastníci dotčených pozemků s možností se nezávazně vyjádřit.

Srdečně zdraví
OBEC TEHOVEC