Rozpočet obce

Schválený závěrečný účet obce Tehovec za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tehovec za rok 2017

Rozvaha obce Tehovec k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztrát obce Tehovec k 31. 12. 2017

Příloha obce Tehovec k 31. 12. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Tehovec.

Rozvaha MŠ Tehovec k 31.12. 2017

Výkaz zisků a ztrát MŠ Tehovec k 31. 12. 2017

Příloha MŠ Tehovec k 31. 12. 2017.


Návrh závěrečného účtu obce Tehovec za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tehovec za rok 2017

Rozvaha obce Tehovec k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztrát obce Tehovec k 31. 12. 2017

Příloha obce Tehovec k 31. 12. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Tehovec.

Rozvaha MŠ Tehovec k 31.12. 2017

Výkaz zisků a ztrát MŠ Tehovec k 31. 12. 2017

Příloha MŠ Tehovec k 31. 12. 2017.


Návrh rozpočtu obce Tehovec na rok 2018

Schválený rozpočet obce Tehovec na rok 2018

Rozpočet obce Tehovec – položky

 

Rozpočet obce Tehovec na rok 2017

Rozpočet obce Tehovec na rok 2016

Rozpočet obce Tehovec na rok 2015

Rozpočet obce Tehovec na rok 2014

Rozpočet obce Tehovec na rok 2013

Rozpočet obce Tehovec na rok 2012

Rozpočet obce Tehovec na rok 2011

Rozpočet obce Tehovec na rok 2010

Rozpočet obce Tehovec na rok 2009

Rozpočet obce Tehovec na rok 2008

Rozpočet obce Tehovec na rok 2007

Rozpočet obce Tehovec na rok 2006


Rozpočtová opatření

ROK 2018

Rozpočtové opatření 7 2018

Rozpočtové opatření 6 2018

Rozpočtové opatření 5 2018

Rozpočtové opatření 4 2018

Rozpočtové opatření 3 2018

Rozpočtové opatření 2 2018

Rozpočtové opatření 1 2018

 

ROK 2017

Rozpočtové opatření 10 2017

Rozpočtové opatření 9 2017

Rozpočtové opatření 8 2017

Rozpočtové opatření 7 2017

Rozpočtové opatření 6 2017

Rozpočtové opatření 5 2017

Rozpočtové opatření 4 2017

Rozpočtové opatření 3 2017

Rozpočtové opatření 2 2017

Rozpočtové opatření 1 2017


Rozpočtové výhledy

Rozpočtový výhled 2018 – 2020

Rozpočtový výhled 2017 – 2019

 


Závěrečný účet

Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet 2015