Schválený závěrečný účet za rok 2018

Vážení,
zde naleznete Schválený závěrečný účet obce Tehovec za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tehovec.
Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát jsou k nahlédnutí v souboru Výkazy obce TehovecVýkazy Mateřské školy.

Srdečně zdraví
Obec Tehovec