Setkání ředitelů a zástupců MŠ v Tehovci

Ve středu 28. 2. 2018 proběhlo Setkání ředitelů a zástupců MŠ v rámci projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II v ORP Říčany – pro úspěch našich škol!

Projektová manažerka MAP II s kolegyní nastínily další spolupráci v oblasti školství a pokračování projektu MAP II. V pestrém programu byla zahrnuta i přednáška s výukovým programem pro děti MŠ  – Malá technická univerzita.

Děkujeme za spolupráci týmu MAP II, paní ředitelce MŠ Tehovec a jejímu týmu za profesionální spolupráci.

Obec Tehovec