Spolupráce Mateřské školky Tehovec s místní knihovnou a obcí Tehovec

Obec Tehovec s místní knihovnou se zapojili do projektu Mateřské školy Tehovec

“Děti pojďte do knihovny – pravidelné páteční čtení.” 
Projekt je zaměřen na podporu předčtenářské gramotnosti a vztahu dětí
ke knihám.

První čtení a návštěva obecní knihovny bude zahájena v pátek 16. 3. 2018 a poběží celý rok.
Knihy budou vybírány tematicky v souladu s ŠVP MŠ Tehovec. 

V měsíci březnu budeme číst  Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky.

Zde najdete aktuálně čtenou knihu.