Stanovení přechodné úpravy provozu místních komunikací Tehovecká, K Mýtu, V Průhonu, Na Výhledu, Lomená, Na Hrázi, Pražská cesta a Na Návsi

Vážení občané,
zde si dovolujeme zveřejnit veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy – týkající se stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a to v ulici Tehovecká,
K Mýtu, V Průhonu, Na Výhledu, Lomená, Na Hrázi, Pražská cesta a Na Návsi. Omezení a dočasná změna provozu bude provedena z důvodu úpravy návsi.

S přátelským pozdravem

OBEC TEHOVEC