Svoz BIO ODPADU v roce 2018

Milí občané Tehovce,
svozy BIO popelnic budou probíhat v úterý, jak jste byli zvyklí.

Týdenní svoz 
 – každý týden – začíná 27. března a končí 27. listopadu 2018.

Svoz 1 x za 14 dní
 – každé liché úterý – začíná 27. března a končí 20. listopadu 2018. 

Známky se zakupují na Obecním úřadě v Tehovci.
S pozdravem
OÚ Tehovec