Upozornění občanům

Vážení občané,
obdrželi jsme hlášení o vloupání do jednoho z domů v naší obci
a proto považujeme za důležité připomenout obezřetnost před těmito možnými nezvanými návštěvníky.
Při odchodu z domu dobře zamykejte, případně nezapomínejte zapnout bezpečnostní zařízení.
Pokud opouštíte dům na delší dobu, požádejte své bližní, aby občas dům obešli, zda je vše zavřeno a nejsou porušeny vchody či okna do domu.

V případě jakékoli této nepříjemné situace kontaktujte Policii ČR na čísle 158.

Obec Tehovec