Upozornění – Oznámení „tzv. bezpečnostního“ kácení

Vážení a milí občané Tehovce,

rádi bychom vás informovali, že pokud vám spadl strom nebo jste museli provést tzv. „bezpečnostní kácení“ stromu v souvislosti s nepříznivými povětrnostními podmínkami, je majitel pozemku povinen tento úkon nahlásit na MěÚ v Říčanech (Odboru životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, kácení dřevin) do 15-ti dnů od provedení kácení.

Abychom, vám toto nahlášení usnadnili, připravili jsme pro vás na našich internetových stránkách formulář, který si, vytisknete, vyplníte a podáte na MěÚ Říčany.

Pokud budete potřebovat poradit, neváhejte se na nás obrátit.

S přátelským pozdravem
Obecní úřad Tehovec


Informace dle zákona:

Oznámení „tzv. bezpečnostního“ kácení dle zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů § 8, odst. 4

(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.

Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochranu přírody do 15 dnů od provedení kácení.