Upozornění – Údaje o nemovitostech zapsaných v katastru

Upozornění – Údaje o nemovitostech zapsaných v katastru

Vážení občané a majitelé nemovitostí v obci Tehovec,

na základě zahájení revizí katastru v České republice, bychom Vás rádi informovali, že je zapotřebí uvést do souladu stav Vašich nemovitostí s katastrem.

Jedná se o nové stavby, přístavby dosud nezapsané v katastru nemovitostí nebo způsoby využití pozemku či způsob využití stavby v katastrálním operátu
(dle přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb) a proto si Vás dovolujeme upozornit na znění zákona č. 256/2013 Sb. §37 odst.1 písmeno d):

„Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající
se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá.

Žádáme Vás touto cestou, abyste provedli kontrolu svých nemovitostí v katastru nemovitostí na stránkách www.cuzk.cz a případně zajistili zápis skutečného stavu.

Případnou nesrovnalostí této informace s katastrem se vystavujete nenaplnění skutkové podstaty přestupku podle §57 katastrálního zákona, kde hrozí pokuta až do výše 50.000,-. Proto Vás v předstihu vyzýváme k nápravě informací v katastrálním operátu.

V případě, že nemáte přístup k webovým stránkám Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, zastavte se prosím na OÚ v Tehovci. Rádi Vám poradíme a katastrální mapu s Vaší nemovitostí Vám rádi vytiskneme.

S přátelským pozdravem
Ing. Eva Šmoldasová
starostka obce