Úprava korun stromů na návsi v Tehovci

Milí občané, 
v pátek 27. dubna 2018 od 8.15 hodin proběhne pravidelná úprava korun stromů na návsi.

Větve z těchto stromů budou vhozeny do dvou přistavených kontejnerů označených nápisem:
“Kontejner slouží pouze pro větve z úpravy korun stromů.”

Děkujeme, že do těchto kontejnerů nebude nic házet.
Velkoobjemový kontejner na domovní odpad bude umístěn na návsi za telefonní budkou – čekárnou.

S pozdravem
Obec Tehovec