Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy  ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Dále vzhledem k hydrogeologické prognóze doporučujeme využívat studniční vodu a vodu z vodovodního řadu pro pitné účely a osobní hygienu.