Usnesení o zrušení dražební vyhlášky k dražbě nemov. věcí dle LV č. 505

Vážení,
na základě oznámení soudního exekutora JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D., v. r. zveřejňujeme usnesení o zrušení dražební vyhlášky ke  st. č. 194 a pozemku p.č. 885/5 v katastru obce Tehovec.
Celé znění usnesení naleznete zde.

Srdečně zdraví
Obec Tehovec