Nový územní plán

Pozvánka na veřejné projednání návrhu Územního plánu Tehovec
Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne 6. března 2019 (středa)
v 16:00 hodin na Městském úřadě v Říčanech, odboru územního plánování
a regionálního rozvoje Komenského náměstí 1619/2, 251 01  Říčany, 1. poschodí,
zasedací místnost č. 120. Pozvánka ZDE.

Hlavní výkres
Odůvodnění UP Tehovec
Textová část

———————————————————————————-

Místní zastavovací podmínky pro stavbu RD v obci Tehovec

———————————————————————————–