Územní plán

Nový územní plán Tehovce

Územní plán – návrh zadání (říjen 2016)

Schválený návrh zadání územního plánu obce Tehovec (schváleno 20. prosince 2016)

———————————————————————————-

Místní zastavovací podmínky pro stavbu RD v obci Tehovec

———————————————————————————–

1. změna územního plánu obce Tehovec

Grafická část 1.změny územního plánu obce Tehovec

Lokalita 1 a 2 – studie

Lokalita 3, 4 a 5 – studie

Podklady pro veřejné projednání 1.změny územního plánu obce Tehovec budou k dispozici níže na těchto odkazech:

Návrh 1. změna ÚP obce Tehovec

Odůvodnění 1. změny ÚP obce Tehovec

Výkres č.1

Výkres č. 2