Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy – místní úprava provozu na místních komunikacích

Vážení občané,
dáváme na vědomí veřejnou vyhlášku – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzvu k uplatnění připomínek a námitek.
Jedná se o místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulicích:
K Nemocnici, K Mýtu a Tehovecká.
Důvodem je zajištění bezpečnosti a zklidnění dopravy v dané lokalitě.

Celou vyhlášku i s plánkem naleznete zde.

Srdečně zdraví
OBEC TEHOVEC