Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu v ulicích K Nemocnici, K Mýtu a Tehovecká

Vážení občané,
zveřejňujeme veřejnou vyhlášku, která stanovuje místní úpravu provozu v ulicích K Nemocnici, K Mýtu a Tehovecká. Důvodem tohoto opatření je zajištění bezpečnosti a zklidnění dopravy
v daných lokalitách. Přesné znění vyhlášky naleznete zde.

Srdečně zdraví
Obec Tehovec