Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2019

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 
Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2019,
vydaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Bližší informace naleznete zde.