Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Říčan

Společné jednání se uskuteční 2. 11. 2017 ve 13.00 hodin na Městském úřadu v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského náměstí 1619/2, 251 62 Říčany, 1. poschodí, dveře č. 127.

Oznámení – Veřejná vyhláška