Veřejná vyhláška – Oznámení – zahájení veřejného projednání návrhu Územního plánu Tehovec

Vážení občané,
oznamujeme, že veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne 6. března 2019 (středa) v 16:00 hodin na Městském úřadě v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Komenského náměstí 1619/2, 251 01  Říčany, 1. poschodí, zasedací místnost č. 120. ZDE

Související dokumenty naleznete zde:
Odůvodnění UP Tehovec
Výrok UP Tehovec
Výkres ZČU
Hlavní výkres
Výkres VPS
Koordinační výkres
Sirsi výkres
Výkres ZPF